Business Analyze-støtte for Google Analytics

Nå kan du legge til Google Analytics-data i Business Analyze og bruke disse to kraftige verktøyene sammen.

Koble sammen dine data, lag rapporter og del innsikt direkte i Business Analyze.

Spor nettrafikk og andre viktige måltall – på ett og samme sted

Denne nye egenskapen gjør det enklere å få tilgang til nettbaserte måltall og andre viktige måltall for virksomheten samtidig – samlet i det praktiske Business Analyze-grensesnittet.

Toppledere, avdelingsledere og andre ikke-markedsførere kan få tilgang til spesifikk, meningsfull nettinnsikt uten å måtte logge seg på Google Analytics-kontoer, eller navigere seg frem i separate analyseverktøy.

Bygg engasjement ved å dele nettbaserte måltall til kontorskjermer

Med Business Analyze kan du dele nettinnsikt til TV-skjermer, datamaskiner og mobile enheter på kontoret. Jo flere som er klar over nettrafikk og brukeratferd, jo bedre kan de bruke denne informasjonen i sitt daglige arbeid.

Mer enn 30 tilgjengelige dimensjoner og måltall

Business Analyze gjør Google Analytics-data tilgjengelige gjennom Core Reporting API-en. Våre utviklere, designere og konsulenter kan lage skreddersydde rapporter i følgende dimensjoner:

 • Brukere
 • Økter
 • Trafikkilder
 • Google Ads
 • Målkonverteringer
 • Plattform eller enhet
 • GeoNetwork
 • System
 • Sidesporing
 • Innholdsgruppering
 • Internt søk
 • Nettstedhastighet
 • Appsporing
 • Hendelsesporing
 • E-handel
 • Interaksjoner i sosiale medier
 • User Timing
 • Unntak
 • Innholdseksperimenter
 • Tilpassede variabler eller kolonner
 • Tid
 • DoubleClick kampanjeadminsistrasjon
 • Publikum
 • AdSense
 • Utgiver
 • Ad Exchange
 • DoubleClick for Publisher Backfill
 • DoubleClick for Publisher
 • Levetidsverdi og kohorter
 • Kanalgruppering
 • DoubleClick budadministrasjon
 • DoubleClick søk

Klar til å visualisere ditt nettsteds data? Kontakt oss på sales@businessanalyze.com

Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev.

  Når du registrerer deg aksepterer du at dine data blir håndtert i henhold til vår privacy policy.

  KPI-eksempler

  Denne siden inneholder et utvalg av viktige nøkkeltall (KPI-er) du kan måle med Business Analyze.

  Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev.

   Når du registrerer deg aksepterer du at dine data blir håndtert i henhold til vår privacy policy.

   Product News: Announcing 7 New Data Visualizations

   New maps and charts

   Today we are happy to announce 7 new data visualizations in Business Analyze.

   New data visualizations are important because they make it easier for businesses to interpret and act on data with greater speed and efficiency.

   In addition to various types of gauges, pie charts, bar and line charts, Business Analyze now supports:

   • country and regional maps
   • tree maps
   • heat maps
   • split bubble chart
   • packed bubble chart
   • waterfall diagrams
   • XYZ charts

   Each chart type has special capabilities to help users see patterns, spot outliers, and draw conclusions from data faster.

   Example of XYZ chart showing 3 dimensions.

   Create more insightful reports

   The new visualizations help companies analyze data for a wider range of business cases and data sets.

   The waterfall graph, for example, is particularly useful for companies with recurring revenues. It makes it easier to analyze and predict changes in revenues by graphically presenting inflows and outflows over time. Heat maps on the other hand, make it much easier to show concentration levels at a specific point in time.

   – As businesses struggle to keep up with growing amounts of data, the role of business analytics tools is to provide users with faster ways to visualize and consume that data, says Frode Svensson, CTO at Business Analyze.

   –  This latest product release will help businesses find meaning in data that is difficult to find in any other way.

   Example of waterfall visualization with positive and negative values and cumulative sum.

    

   Example of the heat map which uses color-shading to help users quickly pick out high and low levels of activity or events.

   Requirements

   The data visualizations are available in Business Analyze (cloud version).

   Cloud customers received the update as part of the latest software release.

   Note: Customers will likely need to structure data in order to make the visualizations meaningful. If you are used to working with data, you can do this with a Developer license. Our data consultants will also help you. See ‘Services’ or contact Customer Success.

   For more release news, please see release notes in our community.

   Best technology in the world? 

   Business Analyze charting components are based on HighCharts. Highcharts are leaders in charting technology and provide service to world leading companies.

    

   Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev.

    Når du registrerer deg aksepterer du at dine data blir håndtert i henhold til vår privacy policy.

    We use Business Analyze to optimise our business and maintain a healthy operation

    Photo of Lars Gjedde, CEO and owner of C.K. Environment

    C.K. Environments is a growing company that sell, service and advice their customers in advanced measuring and analysis equipment.

    C.K. Environment interact on many levels with their customers and suppliers along with handling a wide range of products.

    Now C.K. Environment has reached a point where management is looking for a more effective reporting that can extract data from both Microsoft Dynamics and SuperOffice and present data in charts, graphs, tables and other graphical visualizations – in one single view.

     

    Lars Gjedde, CEO and owner of C.K. Environment says:

    – “We are expanding our business, and therefore our management, finance, sales and marketing departments need daily statuses on budgets, sales and ongoing projects in an easily accessible way.»

    – «Right now, we use 2-3 different systems to get a comprehensive overview of our operations, which is a total waste of our time. We constantly seek ways to optimize our business – and we needed a quick way to see which buttons to press in order to maintain a healthy operation. This is possible with our new Business Analyze solution.

    C.K. Environment’s plan is to place a screen in their cafeteria, where employees come every day. On the screen, Business Analyze will show data in graphs – so that all employees are always updated in company updates and goals.

    Lars Gjedde: “We believe that openness and insight into company data and operations will give us more committed and more flexible employees.»

     

    About C.K Environment
    C.K. Environments sell, service and advice customers in advanced measuring and analysis equipment. The company is at the forefront of environmental technology and in developing new solutions that meet different requirements for measuring emissions.

    Industry: Wholesaler of machinery and equipment
    IT systems: Microsoft Dynamics AX, SuperOffice and Business Analyze

    www.cke.dk

    Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev.

     Når du registrerer deg aksepterer du at dine data blir håndtert i henhold til vår privacy policy.

     Business Analyze hjelper NorSiS med å få et sanntids bilde av informasjonssikkerheten

     NorSIS (Norsk senter for informasjonssikring) er en del av regjeringens helhetlige satsing på informasjonssikkerhet i Norge.

     Både virksomheter og privatpersoner møter digitale trusler på jobb og i hverdagen. Derfor er det viktig at NorSIS til enhver tid har et oppdatert bilde av trusler og trender.

     Business Analyze har bistått NorSIS med utvikling av Cybervarsel, en dataanalyse- og visualiseringsløsning som samler data og gir NorSIS et  oversiktsbilde på hendelser og statistikk i sanntid.

     «Løsningen gir oss en effektiv og visuell oversikt over situasjonsbilde, hvor en før måtte forholde seg til flere systemer og løsninger», sier Vidar Sandland.

     Cybervarsel viser hvor mange sikkerhetssaker som er til behandling, utvikling og trender innen sikkerhet, samt hvilke hjelpemidler og veiledninger som blir brukt.

     Data i løsningen kommer inn fra nettsteder som nettvett.no og slettmeg.no med Google Analytics og Live Agent som kilder, og gir løpende oppdateringer på digitale dashbord i Business Analyze.

     Løsningen brukes nå internt hos NorSIS, og vil på sikt kunne tilbys norske virksomheter for å informere om trusler og trender.

     Cybervarsel dashboard sammenstiler data og et «real time» oversiktsbilde på hendelser og statistikk i NorSIS.

      

      

     Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev.

      Når du registrerer deg aksepterer du at dine data blir håndtert i henhold til vår privacy policy.