An important tool for nationwide franchise

Jobzone wanted data ready-to-use, rather than data spread across systems. They wanted analysis and reporting to run smoother and more efficiently. Here’s how they solved the challenge.

 

Watch the video (in Norwegian)

About Jobzone

Jobzone is a leading Norwegian recruiting and staffing agency. The company saves businesses from the time-consuming task of searching for candidates by providing thier own qualified employees.

The Challenge

Jobzone has 35 franchises nationwide. In order to recruit and hire employees on behalf of employers looking to fill positions, JobZone supports franchisees with modern IT systems and business intelligence.

“Our central IT department, develop and maintain SuperOffice CRM, Visma ERP and JobMatch. These systems manage complex processes of recruiting, hiring, and matching the right employees for the right positions. This involves everything from defining client needs to paying salaries, ”says Jan-Håvard Graarud, Sales and Marketing Director at JobZone.

The one key part that was missing, was a way to gather and analyze data at the franchise level, so franchisees can evaluate their own business performance. Of course, they knew how they were doing, but data was not detailed enough or ready to share. There was a lot of spreadsheets and emailing back and forth.

“We wanted data ready-to-use, rather than data spread across systems. We wanted better visibility into what’s going on. We believed this would help franchisees measure, manage, and understand what they are doing well and what they can do better, ” Graarud explains.

The Solution

Jobzone connected Business Analyze with their other systems to pull data onto dashboards. Franchise owners review KPIs, check reports and monitor trends on Business Analyze dashboards.

Business Analyze presents data about:

 • customer requests
 • hiring processes
 • sales activities
 • utilization rates
 • revenues vs budget
 • margins
 • efficiency rates

To set up the solution, Business Analysis consultants helped JobZone to:

 • connect Business Analyze to current systems and extract data to dashboards
 • design dashboards based on KPIs and metrics
 • make dashboards for management team, IT, marketing, sales and operations

The Results

Business Analyze has changed the way JobZone measures, monitors and ultimately makes decisions about their business.

Key improvements include:

 • Daily access to information that is needed to manage and expand the business
 • Better use of data in CRM and ERP system, leading to better control of operations and costs
 • Effective and efficient way to manage internal sales competitions
 • Greater efficiency and time-saving due to automated management reporting
 • Secure way to share data in a highly-regulated industry

“Business Analyze has changed the way we analyze and share information. Franchisees and HQ now have full access to key metrics and reports on a daily basis. No one has to extract reports – they are already finished and ready-to-view. ”

“The first thing we do in the morning is login to Business Analyze to check status. We also review dashboards in monthly meetings. When everyone knows the status and figures are in black and white, it is easier to have productive discussions. ”

Want to learn more?

Interested in learning more about business intelligence? Let us know and we will call you back.

Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev.

  Når du registrerer deg aksepterer du at dine data blir håndtert i henhold til vår privacy policy.

  Gode data for gode beslutninger i ledergruppen

  Eiendomsfinans er en landsdekkende frittstående formidler av lånetilbud, og har vært kunde av Business Analyze i flere år. Eiendomsfinans har vokst hurtig og har 70 rådgivere som sitter på ulike lokasjoner rundt i landet.

  «Business Analyze er et kraftfullt verktøy som gir oss full oversikt over salg og aktiviteter mot kunder og samarbeidspartnere. Ved hjelp av salgsanalyser i Business Analyze kan vi se den daglige utviklingen samt enkelt dele resultater med våre samarbeidende banker.»

  Utfordringen

  Ole Mossin Olesen er Partner og Direktør Compliance i Eiendomsfinans, og er spesielt opptatt av analyser og synliggjøring av resultater.

  Noen av utfordringene vi har jobbet med sammen med Olesen og ledergruppen:

  • God oversikt over status og resultater knyttet til avdelingskontor, rådgivere og samarbeidende banker.
  • Sørge for at rådgiverne tilbyr løsninger på tvers av alle produktområder
  • Motivasjon og synliggjøring av resultater på tvers av organisasjonen

  Løsningen

  Eiensomsfinans koblet Business Analyze til SuperOffice for å organiser, analyserer og presenterer data direkte fra CRM-systemet på en måte som alle forstår og alle kan bruke.

  Flere typer dashboard viser historie, prognoser og nøkkeltall på tvers i organisasjonen.

  Dashbord som ble utarbeidet inkludere:

  • Scoreboard/Storskjermvisning som synliggjør resultater rådgiver vs rådgiver og kontor vs kontor.
  • Salgsanalyse som viser salgsresultater og potensialet fra alle vinkler.

  Digitale dashboards gjør det enkelt å segementere og analysere data fra CRM systemet.

  Resultat

  Resultatet er fokus på de riktige produktene for rådgiverne, og gode data for gode beslutninger i ledergruppen.

   

  Mer informasjon:

  CRM Partner: Ganske Enkelt

  CRM System: SuperOffice

  Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev.

   Når du registrerer deg aksepterer du at dine data blir håndtert i henhold til vår privacy policy.

   Esacon sin nye Business Intelligence-løsning automatiserer oppgaver og gir både bedre arbeidsflyt og økonomistyring

    

   Monitor with analytic dashboard

   Esacon har nylig implementert Business Analyze sin Business Intelligence-løsning. Løsningen beregner og rapporterer bedriftens nøkkeltall og KPI-er i sanntid, og gir bedriften bedre oversikt over egne prognoser.

   Kompleks prosjektstyring og komplekse prognoser

   Esacon gir profesjonell bistand til bedrifter som ønsker å søke om offentlig tilskudd. De utarbeider søknaden og støtter kunden gjennom hele søknadsprosessen og rapporteringen, til støtten er utbetalt. Hele prosessen legges inn i CRM-systemet som prosjekter og salgsprosesser, og disse danner grunnlaget for beregningene.

   Esacon jobber no cure no pay, og får derfor ikke betalt for arbeidet før kunden får utbetalt støtten – noe som både er langt frem i tid (1-3 år) og usikkert (da kunden får en andel av det de har brukt, og Esacon sin betaling dermed avhenger av at kunden bruker det de estimerer å bruke på prosjektet).

   Esacon sine prognoser endrer seg kontinuerlig gjennom kundeforholdet, og det har tidligere vært utfordrende å ha kontroll på resultatene i alle faser av kundeforholdet, og ikke minst å ha oppdatert status i sanntid, sier Maria Solem, administrativ leder i Esacon AS.

   Maria Solem, Administrativ leder i Esacon AS

    

   – Tidligere gjorde vi prognosene våre på to ulike måter: Gjennom regneark vi manuelt plottet informasjonen inn i, oppdaterte og tall og prosjektstatus løpende underveis i søknadsprosessen. Og senere i salgsprosessen gjennom å eksportere utvalg fra CRM-systemet, og behandle dataene som ble hentet ut med ulike formler,» sier Maria Solem, administrativ leder i Esacon AS.

   – Vi har brukt mye tid og krefter på manuelle prosesser, formler og utregninger – og fikk likevel ikke tilfredsstillende prognoser eller informasjon siden beregningen var utdatert idèt noen satte i gang en ny prosess eller en kunde sendte oss oppdaterte tall.

   Forenkle beregning og rapportering av KPIer

   Den nye  løsningen fra Business Analyze automatiserer databehandlingen, beregner og visualiserer nøkkeltall. På den måten gir Business Analyze Esacon full oversikt over finansielle nøkkeltall i sanntid, i tillegg til bedre prognoser enn tidligere.

   Medarbeidere og ledelse får egne dashbord med rapporter som gir en rask og enkel oversikt for prognose og resultater, prosjektstatus, måloppnåelse og provisjon. Tidligere var det kun ledelsen som hadde tilgang på prognosene som ble gjort, mens den enkelte ansatte fikk månedlige oversikt per e-post.

   Et stort skritt fremover

   – Business Analyze er en stor forbedring fra våre tidligere og tidkrevende regneark-rutiner, det er både mye mer effektivt, mer presist, og i sanntid,» sier Maria.

   – Eksempelvis har vi nå både bedre prognoser enn tidligere, fordi vi kan hente tall og gjøre beregningen helt fra et møte med en potensiell kunde blir booket til en utarbeidet søknad er godkjent, i tillegg til at det skjer i sanntid uten manuelt arbeid fra avdelingslederne.

   – Når det skjer en utvikling i prosessen mot en kunde eller potensiell kunde, vil prognosen automatisk oppdatere seg i henhold til valgte kriterier. Istedenfor å eksportere data fra CRM-systemet for så å finne relevant data gjennom å sette opp formler, som tidligere var det nærmeste vi kom sanntidsdata, kan vi nå gå rett inn i rapporten i Business Analyze.

   Målstyring og oppfølging av de ansatte forenkles når både lederen og den ansatte har innsyn i de samme dataene – og avdelingslederne ser at mange blir mer motivert av å monitorere sin egen budsjettoppnåelse løpende.

   – Vi sparer tid, det er mindre risiko for feilberegninger, og vi har kontinuerlig sanntidsdata for alle beregninger og prognoser. Vi er svært fornøyd med Business Analyze, og opplever det som et godt styringsverktøy for både ledelse og ansatte.”

   Se også: www.esacon.no

   Samarbeidspartner: SuperOffice CRM

   Få en gratis demo av Business Analyze

   Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev.

    Når du registrerer deg aksepterer du at dine data blir håndtert i henhold til vår privacy policy.

    Viking Venture provides SaaS KPI dashboards to portfolio companies

    Viking Venture has developed new KPI dashboards for its portfolio companies.

    KPI dashboards are an online benchmarking tool which makes it easy to track recurring revenues and other key metrics.

    Benefits for investor and portfolio companies

    The dashboards include important KPIs within software-as-a-service industry (SaaS). These are based on Viking Venture’s experience from multiple exits and investments.

    Each portfolio company has their own set of dashboards with relevant reports, graphs and charts.

    The dashboards provide a way for companies to:

    • learn from each other
    • gain insight into operations
    • provide a healthy competition

    According to Erik Fjellvær Hagen, Managing Partner at Viking Venture:

    From Viking Venture dashboards, portfolio companies can monitor their own performance, gain insight and continually improve. They are also able to see how other portfolio companies are doing on specific KPIs and then reach out understand what they are doing right and what they can do better.

    See video

    The dashboards are powered by business intelligence (BI) platform Business Analyze.

    Business Analyze assisted Viking Venture in customizing and designing their solution.

    For more information about SaaS metrics and KPI tracking? Contact info@businessanalyze.com.

     

    Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev.

     Når du registrerer deg aksepterer du at dine data blir håndtert i henhold til vår privacy policy.

     Business analytics and sales competitions: Business Analyze to develop new solution for Mobit

     Sales contest scoreboard

     Mobit, a leading Norwegian IT and phone service provider, has selected Business Analyze, business analytics platform, to track sales, manage competitions and share insights between more than 30 dealerships country-wide.

     The goals of the project are twofold.

     • help leaders manage sales by plugging into data from CRM and ERP systems
     • provide real-time feedback and motivational sales leaderboards

     “This is an exciting project because it involves the elements of multiple data sources, data visualization and gamification – all at the same time,” says Øyvind Skogstad, senior consultant at Business Analyze.

     Business Analyze will provide Mobit with detailed business, sales and activity reports. The data for the reports will be pulled directly from company systems onto digital dashboards.

     Business Analyze will also help Mobit manage sales competitions for sales team motivation. Business Analyze will calculate scores and present results on sales leaderboards for everyone to view.

     During sales competitions, scores will be presented live and updated automatically. This enables participants to check the latest scores and review other sales performance indicators (KPIs) from home offices, mobile devices and other locations.

     This is an important next step because it provides us with easy, fast access to data, says Harald Boyum, Director of Product and Business Development at Mobit.

     – With Business Analyze we can quickly analyze, report and share data – and even run sales competitions. It’s a very flexible tool, says Boyum.

     – Because Business Analyze is connected to both SuperOffice CRM and Multicase ERP, we can reuse data without having to enter it twice in separate systems.

     Mobit is a customer of Business Analyze partner CRM Insight.

     Above: Senior consultant Øyvind Skogstad is developing digital dashboards and sales scoreboards for Mobit.

     Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev.

      Når du registrerer deg aksepterer du at dine data blir håndtert i henhold til vår privacy policy.