Denne siden inneholder et utvalg av viktige nøkkeltall (KPI-er) og måltall du kan spore med Business Analyze.

Begynn med 3-5 parametere som du kan knytte til din virksomhets overordnende mål og bygg videre derfra.

Med klare og tydelige mål tilgjegelig på KPI-dashboard kan du spore og sammenligne de faktiske resultatene med måltallene, se avvik og sørge for at hele organisasjonen involveres og har fokus på viktige KPI-er.

KPI-er for Selskapet

 • Totale salgsinntekter og volumer (pr. representant, produkt, kundesegment, konto)
 • Salgsinntekter pr. kanal eller partner
 • Nysalg kontra mersalg
 • Nettomargin
 • Bruttomargin
 • Fakturert beløp (pr. periode, konto, partner)
 • Utestående fakturaer
 • Driftsresultat (EBIT / EBITDA)
 • Grader av kapasitetsutnyttelse
 • Produktivitet
 • Antall ansatte
 • Ansattes engasjement

KPI-er for Salg

 • Totale salgsinntekter og volumer (pr. representant, produkt, kundesegment, konto)
 • Salg pr. kanal / partner
 • Nysalg
 • Mersalg
 • Antall planlagte aktiviteter (f.eks. møter, demonstrasjoner, tilbud sendt)
 • Antall utførte aktiviteter
 • Måltall for salgspipeline (krav til leads, konverteringer, antall pr. fase)
 • Måltall om salgshastighet (vinnrate, gjennomsnittlig salgslengde, gjennomsnittlig størrelse etc.)

KPI-er for Support og Service

 • Totalt antall forespørsler
 • Forespørsel pr. type / kategori
 • Håndteringstid pr. trinn
 • Gjennomsnittlig close rate (antall nye kunder i en gitt periode)
 • Mest besøkte nettsider/supportsider

KPIer for Kundeopplevelse

 • Kundetilfredshet
 • Net Promoter Score (mål på kundelojalitet)
 • Kundefrafall (churn)

Flere ressurser

Velg riktige KPIer

Vi hjelper deg med å finne de riktige KPI-ene og sette opp KPI-ene i dashbordet. Fyll ut kontaktskjema og vi tar kontakt med deg. Du kan også ringe oss på tlf: +47 67101310 CET.

Visit our KPI Gallery

See how you can visualize KPIs and faster reach strategic and operational goals.

Les kundehistorier

Det kan være utfordrende å ha kontroll på komplekse salgsprosesser og prognoser. Mye tid og krefter kan gå med til utregning og rapportering.

Les hvordan vår kunde Esacon har løst utfordringen.