Denne siden inneholder et utvalg av viktige nøkkeltall (KPI-er) og måltall du kan spore med Business Analyze.

Korrekt måling av ytelse og resultat kan hjelpe deg med å forstå:

 • hva som er sterke eller svake punkter i kundereisen
 • hvilke aktiviteter som gir resultater
 • hvor det er flaskehalser eller ledig kapasitet i en prosess
 • hvor tilfreds eller effektiv du er, og hvor det det er rom for forbedring (f.eks. poengsum, tilfredshetsnivå, engasjement osv.)

Begynn med dine viktigste KPI-er, og bygg videre derfra.

Dersom KPIene dine har endret seg siden i fjor, eller du har nye målverdier, er det viktig at du husker å oppdatere disse i Business Analyze. Med klare og tydelige mål kan du spore og sammenligne de faktiske resultatene med måltallene, se avvik og holde alle fokuserte.

KPI-er for Selskapet

 • Totale salgsinntekter og volumer (pr. representant, produkt, kundesegment, konto)
 • Salgsinntekter pr. kanal eller partner
 • Nysalg kontra mersalg
 • Nettomargin
 • Bruttomargin
 • Fakturert beløp (pr. periode, konto, partner)
 • Utestående fakturaer
 • Driftsresultat (EBIT / EBITDA)
 • Grader av kapasitetsutnyttelse
 • Produktivitet
 • Antall ansatte
 • Ansattes engasjement

KPI-er for Salg

 • Totale salgsinntekter og volumer (pr. representant, produkt, kundesegment, konto)
 • Salg pr. kanal / partner
 • Nysalg
 • Mersalg
 • Antall utførte aktiviteter (f.eks. møter, demonstrasjoner, tilbud sendt)
 • Måltall for salgspipeline (krav til leads, konverteringer, antall pr. fase)
 • Måltall om salgshastighet (vinnrate, gjennomsnittlig salgslengde, gjennomsnittlig størrelse etc.)

KPI-er for Support og Service

 • Totalt antall forespørsler
 • Forespørsel pr. type / kategori
 • Håndteringstid pr. trinn
 • Gjennomsnittlig close rate (antall nye kunder i en gitt periode)
 • Mest besøkte nettsider/supportsider

KPIer for Kundeopplevelse

 • Kundetilfredshet
 • Net Promoter Score (mål på kundelojalitet)
 • Kundefrafall (churn)

Gjør de riktige valgene

Det kan være vanskelig å velge de riktige KPIene å måle. Velger du for mange blir det fort overveldende, og velger du for få kan du gå glipp av informasjon du behøver for å forbedre virksomheten.

Vi anbefaler følgende prosess:

 • Definer ett eller to overordnede, målbare mål og overvåk resultatene sammenlignet med målet.
 • Spør deg selv: Hvilke aktiviteter er viktige for å nå punkt 1? List opp disse for hver avdeling. Ikke glem å identifisere hvor disse aktiviteter overlapper mellom avdelinger.
 • Synliggjør disse dataene i dashbord, møter og presentasjoner for å holde fokus.

Vil du vite mer om beste praksis, eller ønsker du å oppdatere dine KPI’er? Så book en KPI workshop på info@businessanalyze.com