Renewed logo: Renewed focus on innovation and performance

Business Analyze has been a part of House of Control group since the acquisition in April 2021.

Our company logo has included ‘Part of House of Control Group’ for some months now, but we want to make it clear how important Business Analyze is to the House of Control strategy.

Therefore, you will now see a new logo with House of Control company icon and Business Analyze text. This is because Business Analyze is a key product in the House of Control portfolio and our focus on customer-driven innovation is stronger than ever.

Our goal is to make Business Analyze the first place not only you – but also your CXO, CFO and other business leaders log in every morning.

As the rate of digitalization increase, Business Analyze will make it easier for you to connect and analyze all your data in one place.

Improved Speed

In latest product release, we have improved caching function. This means you should experience shorter wait time and faster report loading.

New CFO Dashboards – not only for the CFO

On October 20th we are launching new CFO Dashboards. For existing Business Analyze customers, this means that it is much easier to for you to connect to ERP data and analyze CRM and ERP data in one place.  Register here for event (to be held in Norwegian)

Advantages for sales:

 • Sales leaders can view information about sales directly from CRM system, even if it isn’t stored in the CRM – for example information about orders, bookings, deliveries, or invoices
 • Sales can monitor orders, bookings, invoices, margins and profits per customer or account with greater accuracy
 • Sales isn’t as dependent on finance or accounting for information

Advantages for CXOs and CFOs

 • Measure and track company KPIs in one – not only sales, but also operations, profits, liquidity, and cashflow.
 • Accounting and finance can get complete overview of business – including forecasts and sales
 • Accounting and finance don’t have to use time merging ERP and CRM data

Contact Ann Kristin Søraa, Head of Customer Success at email soraa@houseofcontrol.com for more information.

Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev.

  Når du registrerer deg aksepterer du at dine data blir håndtert i henhold til vår privacy policy.

  An important tool for nationwide franchise

  Jobzone wanted data ready-to-use, rather than data spread across systems. They wanted analysis and reporting to run smoother and more efficiently. Here’s how they solved the challenge.

   

  Watch the video (in Norwegian)

  About Jobzone

  Jobzone is a leading Norwegian recruiting and staffing agency. The company saves businesses from the time-consuming task of searching for candidates by providing thier own qualified employees.

  The Challenge

  Jobzone has 35 franchises nationwide. In order to recruit and hire employees on behalf of employers looking to fill positions, JobZone supports franchisees with modern IT systems and business intelligence.

  “Our central IT department, develop and maintain SuperOffice CRM, Visma ERP and JobMatch. These systems manage complex processes of recruiting, hiring, and matching the right employees for the right positions. This involves everything from defining client needs to paying salaries, ”says Jan-Håvard Graarud, Sales and Marketing Director at JobZone.

  The one key part that was missing, was a way to gather and analyze data at the franchise level, so franchisees can evaluate their own business performance. Of course, they knew how they were doing, but data was not detailed enough or ready to share. There was a lot of spreadsheets and emailing back and forth.

  “We wanted data ready-to-use, rather than data spread across systems. We wanted better visibility into what’s going on. We believed this would help franchisees measure, manage, and understand what they are doing well and what they can do better, ” Graarud explains.

  The Solution

  Jobzone connected Business Analyze with their other systems to pull data onto dashboards. Franchise owners review KPIs, check reports and monitor trends on Business Analyze dashboards.

  Business Analyze presents data about:

  • customer requests
  • hiring processes
  • sales activities
  • utilization rates
  • revenues vs budget
  • margins
  • efficiency rates

  To set up the solution, Business Analysis consultants helped JobZone to:

  • connect Business Analyze to current systems and extract data to dashboards
  • design dashboards based on KPIs and metrics
  • make dashboards for management team, IT, marketing, sales and operations

  The Results

  Business Analyze has changed the way JobZone measures, monitors and ultimately makes decisions about their business.

  Key improvements include:

  • Daily access to information that is needed to manage and expand the business
  • Better use of data in CRM and ERP system, leading to better control of operations and costs
  • Effective and efficient way to manage internal sales competitions
  • Greater efficiency and time-saving due to automated management reporting
  • Secure way to share data in a highly-regulated industry

  “Business Analyze has changed the way we analyze and share information. Franchisees and HQ now have full access to key metrics and reports on a daily basis. No one has to extract reports – they are already finished and ready-to-view. ”

  “The first thing we do in the morning is login to Business Analyze to check status. We also review dashboards in monthly meetings. When everyone knows the status and figures are in black and white, it is easier to have productive discussions. ”

  Want to learn more?

  Interested in learning more about business intelligence? Let us know and we will call you back.

  Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev.

   Når du registrerer deg aksepterer du at dine data blir håndtert i henhold til vår privacy policy.

   Seks måter ledere kan bruke og dra nytte av business intelligence på

   Flow from raw data to insights and knowledge

   Business intelligence (BI) er en av de raskest voksende forretningsapplikasjonene, men kan for mange virke ganske forvirrende. Hva er det egentlig? I denne artikkelen ser vi på seks praktiske måter du kan bruke BI på.

   Bedriftsledere tar hver eneste uke hundrevis av beslutninger som dreier seg om alt fra den daglige driften til strategiske investeringer. Noen beslutninger vil ha liten innvirkning på den daglige driften, mens andre kan bidra til å endre retningen selskapet tar – og hverdagen til dem som jobber der.

   Uansett kan data lagret i bedriftsdatabaser gi et optimalt beslutningsgrunnlag. Med data kan du vurdere den aktuelle situasjonen grundig og evaluere ulike scenarioer. Jo mer informasjon du har tilgang til, desto mindre risiko tar du.

   Og det er her business intelligence kommer inn i bildet. Business intelligence lar deg raskt og effektivt overvåke nøkkeltallsindikatorer (KPI-er) og analysere data på alle ulike nivåer. På den måten får du raskt og enkelt oversikt over hele virksomheten.

   Jo bedre oversikt du har over bedriften og forstår hva som skjer, desto bedre grunnlag har du for å ta gode beslutninger og lede organisasjonen i riktig retning.

   Nedenfor skal vi se på seks situasjoner der business intelligence kommer til sin rett.

   Seks situasjoner der du trenger business intelligence

   Business intelligence er til stor hjelp når du ønsker å oppnå følgende:

   1: Måle vekst og lønnsomhet

   Business intelligence hjelper deg å forstå hva som skaper vekst, og hvordan du kan forbedre resultatene. Ulike dashbord gir deg oversikt over inntektsstrømmer sett i forhold til budsjett, vekstrater, gjennomsnittlig omsetning per konto, rabatter, nettomarginer, bruttomarginer, EBITDA og andre resultatmål du definerer.

   Du kan også følge med på endringer i resultater over tid og undersøke de underliggende årsakene til endringer innenfor de ulike segmentene. Hvis indikatorene viser for høye eller lave verdier, eller utviklingen går i feil retning, kan du jobbe spesifikt for å løse disse problemene.

   2: Følge med på KPI-er

   Business intelligence forteller deg hvilke resultater du oppnår innenfor hvert enkelt forretningsområde – enten du er ansvarlig for markedsføring, salg, økonomi, drift, kundeservice eller den samlede virksomheten.

   Salgsledere kan for eksempel få detaljert informasjon om kunder, aktiviteter, suksessrate, omfanget på avtaler, salgssyklus, konverteringsfrekvens og så videre. Med denne informasjonen får de bedre innsyn i prosesser, samtidig som de kan identifisere områder med forbedringspotensial og gi bedre veiledning til salgsrepresentanter.

   Å bruke enkle regneark for å foreta de samme beregningene ville ha vært for tidkrevende, og selgere ville ikke ha vært i stand til å overvåke sin egen fremgang.

   Undersøkelser viser at sannsynligheten for at salgsteam bruker salgsanalyser, er 3,5 høyere for team som oppnår gode resultater, sammenlignet med team som ikke oppnår gode resultater.

   3: Få overblikk over salgspipelinen

   Er du usikker på om bedriften din klarer å fylle opp pipelinen med kunder raskt nok? Utnytter salgsrepresentantene dine de riktige mulighetene? Er du i stand til å forklare ledelsen eller styret hvorfor salget er lavere eller høyere enn målet som er satt?

   Business intelligence gir detaljert innsikt i salgspipelinen din, slik at du får bedre kontroll og mer nøyaktige prognoser.

   Tilpassede rapporter gir innsikt i salgsmuligheter sortert etter kontakt, selskap, trinn i salgsprosessen, type, kategori, status, forventet dato for inngåelse av avtalen eller andre kriterier.
   Hvis salgsdataene dine er spredt over ulike systemer, som CRM- eller ERP-systemer, systemer for netthandel eller systemer for abonnements- eller kontraktstyring, kan du samle all denne informasjonen på ett sted og deretter foreta analyser ved hjelp av et business intelligence-verktøy.

   4: Analysere salg av produkter

   Selger du hundrevis av forskjellige produkter eller komponenter, lurer du sikkert på hvor mye du selger, til hvem og til hvilken pris.

   Business intelligence trekker ut relevant informasjon på dashbordene for deg, slik at du kan sortere eller filtrere etter, summere og sammenligne data om produktserie, kategori, type og mye mer.
   Den største fordelen er at du raskt kan få svar på detaljerte spørsmål knyttet til etterspørsel og ta bedre beslutninger om produktlinjer. Du trenger ikke å ha spesielle tekniske eller analytiske ferdigheter. Uten business intelligence ville det tatt uker å utarbeide såpass detaljerte rapporter.

   5: Arrangere konkurranser

   Hvis du vil arrangere salgskonkurranser eller motivere ansatte til å nå et bestemt mål, bør du vurdere å bruke business intelligence. Det er kanskje ikke det første verktøyet du tenker på til dette formålet, men det er svært effektivt.

   Med dagens business intelligence-verktøy kan du holde styr på aktiviteter og presentere resultater på resultattavler. Du trenger altså ikke å skrive ned poeng for hånd.

   Resultattavlene bidrar til å skape engasjement siden de oppdateres forløpende. Alle får beskjed når noe skjer – og det lager liv og røre. Se for deg en resultattavle som kontinuerlig viser en oversikt over nye kundemøter, nye kundeoppkjøp eller positive tilbakemeldinger fra kunder. Når poengene tikker inn, får selgerne en god følelse.

   6: Redusere manuell rapportering

   Ledelsesrapportering er både frustrerende og tidkrevende. Det kan ta timer å samle inn, analysere og presentere data. Regneark må kanskje revideres flere ganger, og feil kan oppstå.

   Tenk på hvor mye arbeid som kreves for å komme i mål med rapporteringen på slutten av hver måned, og hvor mye mer effektivt automatisk rapportering ville ha vært. Business intelligence gir deg tilgang til relevant informasjon raskere og mer effektivt enn tradisjonelle verktøy.

   Selv om eksemplene i denne artikkelen hovedsaklig er hentet fra salgsvirksomhet, brukes BI for å analysere og forbedre et bredt spekter av prosesser. Etter hvert som bedrifter samler inn mer data, øker de investeringene sine i business intelligence. Dermed kommer det neppe som noen overraskelse at denne disiplinen er blant teknologiene som rangeres høyest i 2021.

   Ønsker du mer informasjon?

   Les mer om business intelligence-verktøyet Business Analyze, eller kontakt oss i dag.

   Authors note: This article is reposted with permission from  House of Control group.

   Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev.

    Når du registrerer deg aksepterer du at dine data blir håndtert i henhold til vår privacy policy.

    Business Analyze-appen er nå oppdatert i Google Play og Apple App Store

    Siste versjon av Business Analyze’s mobilapp er nå tilgjengelig for nedlasting i Google Play og Apple App Store.

    Denne nye versjonen har et helt nytt design.

    Hvorfor bruke vår Business Intelligence-app?

    Business Analyze-appen gir øyeblikkelig innsikt i viktige KPI-er og måltall for hele selskapet – rett fra mobilen.

    Dette hjelper toppledere og avdelingsledere med å ta gode beslutninger og forbedre resultater, basert på den nyeste tilgjengelige informasjonen.

    Med data, innsikt og KPI-sporing tilgjengelig rett fra mobilen er det enklere å:

    • kommunisere tydelige, målbare mål og målsettinger
    • holde seg oppdatert på den aktuelle status
    • få innsikt og veilede teamene dine
    • proaktiv oppfølging

    Disse KPI-ene og måltallene kan være relatert til salg, inntekter, aktiviteter, økonomi, drift, kundeopplevelse eller andre områder du anser som de viktigste for brukerne.

    I stedet for å måtte sjekke innbokser, eller stole på andre, kan brukere enkelt sjekke appen og finne den nyeste tilgjengelige innsikten.

    Appen inneholder funksjoner som hjelper brukere å svare raskere og mer proaktivt når nye data er tilgjengelig. Eksempelvis kan du sende, lese, svare og følge opp diskusjoner om aktuelle hendelser.

    Hvordan får du tak i appen?

    Alt du behøver å gjøre for å få tilgang til dine forretningsdata og måltall er å laste ned appen via Google Play eller App Store, og logge inn ved hjelp av din Business Analyze-konto.

    Har du ingen Business Analyze-konto? Kontakt oss, så setter vi opp en gratis demo for deg.

    Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev.

     Når du registrerer deg aksepterer du at dine data blir håndtert i henhold til vår privacy policy.

     Do-it-yourself dashboard design

     Design dashboards with Business Analyze

     Business Analyze is a great platform if you are looking to customise dashboards or modify reports. This powerful system contains a complete toolset for editing dashboards so you always get the perfect view of data.

     Perhaps you want to make improvements to your current reports. Perhaps you want to make dashboards for a new colleague.  In any case, designing dashboards for better performance can be a fun and rewarding.

     When to redesign?

     There can be many reasons you want to change design.

     Typical reasons include:

     1. Reports don’t show the right information
     2. Level of detail is too low/high
     3. Charts or tables are imprecise or confusing
     4. Reports are on wrong level, time period or category
     5. Titles or labels are misleading
     6. New data is available
     7. New KPIs become important
     8. There’s a change in organisation (e.g. new employees)

     When any of these conditions is true, you can make edits and customise reports to your exact specifications. As long as you have a clear goal, the rest is easy.

     Features for Designers

     Business Analyze has powerful tools for organising data and building dashboards.

     As a designer you can:

     • Add new reports and dashboards
     • Redesign, resize and delete reports
     • Rename elements
     • Add, change or remove elements within a report
     • Change chart types
     • Change chart properties (e.g. titles, labels etc.)
     • Edit layouts and colors
     • Create and edit drilldowns
     • Change the way data is grouped, pivoted and calculated
     • Add columns to a table
     • Sort a table and save the changes
     • ..and much more

     These features are available for everyone with ‘Designer’ access-rights.

     How to become a designer

     Designers can see the ‘Edit desktops’ command on the main menu. If this command isn’t available, you can’t edit the active desktop.

     To get permission, contact your system administrator. System administrators decide who can edit desktops. This is to protect privacy and ensure only authorised people can access the data. It also reduces the risk that dashboards are mistakenly deleted.

     Are you ready to design? Contact us or email customer success@businessanalyze.com for more information about introductory courses and learning programmes.

      

      

      

      

     Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev.

      Når du registrerer deg aksepterer du at dine data blir håndtert i henhold til vår privacy policy.