Innlegg

6 tegn på at du burde ha et provisjonsdashbord

Etter å ha brukt mye tid og energi på å utforme gode provisjons-systemer vil du at avtalen skal bli forstått og at den virkelig motiverer.

Ansatte med provisjons-avtale arbeider kontinuerlig for å oppnå sine mål, og det gir en ekstra god følelse når disse virkelig blir nådd, samtidig som det også slår positivt ut økonomisk.

Et provisjons-dashbord er den perfekte måten å holde ansatte motivert på – og det sparer en masse administrativt arbeid! Istedenfor at at rapporten må lages etter at provisjonperioden er over, blir provisjonsdashbord automatisk oppdatert fra de underliggende systemene når hendelser som utløser provisjon inntreffer.

 

Er provisjonsdashbord noe for deg?

Svarer du ja på et eller flere av disse utsagnene er dere klare for en helt ny visualisering av dine provisjons-data.

1. Bruker du en kompleks eller sammensatt provisjonsavtale?

Har du  komplekse provisjonsavtaler, gjerne med flere og sammensatte elementer? Jo mer komplekst provisjonssystemet er, jo større er risikoen for misforståelser og feil. I tillegg bruker både ansatte og leder i teamet ofte mye tid på kontroll-regning, og finne årsaker til avvik. Det samme gjør personal/ økonomiavdelingen. Allerede her er det store gevinster å hente ved å ta i bruk et provisjonsdashbord.

2. Stiller ansatte mange spørsmål rundt provisjon?

Nye ansatte kommer til, eksisterende ansatte kan glemme detaljer i provisjonsavtalene, og andre ganger forekommer det avvik. Et dashbord gir alle en sikker kilde til det som til enhver tid gjelder for dem.

3. Vanskelig å få motivasjonseffekten ut av provisjonsordningen ?

Mye av tankegangen til provisjon går også på at den enkelte skal bli motivert til yte sitt aller beste for at målene nås. Det er derfor viktig at status synliggjøres underveis, og ikke bare etter at den enkelte provisjonsperioden er slutt. Jo lengre provisjonsperiode, jo viktigere er dette. Business Analyze brukes både til å synliggjøre hvordan du ligger an til enhver tid, i tillegg til at det også kan vise hva du må gjøre for å komme helt i mål eller til neste trinn.

4. Finner du feil eller avvik?

Feil i provisjonsrapporter bygger ikke tillit og de kan bli kostbare. Gjentagende feil kan føre til dårlig stemning, og motsatt effekt av det som var hensikten. Provisjonsdashbord viser både opptjent provisjon og kan drilles ned i for å se på alle detaljene som inngår i grunnlaget. Da slipper man diskusjonen når lønns-slippen kommer, og Business Analyze sørger for at alt blir kalkulert likt hver gang.

 5. Du reviderer eller lager nye provisjonsavtaler.

Dette er en fin tid å introdusere provisjonsdashbord da du kan bruke dem til å tydelig kommunisere hva de nye planene inneholder. Innsikt i både prestasjoner og resultater kan brukes i feedback møter med den ansatte.

6. Du har nylig skiftet system hvor datagrunnlaget for kalkulasjonen ligger

I noen tilfeller er det ikke noe annet valg enn å endre måten provisjoner rapporteres på. Når gamle rutiner likevel ikke lenger kan brukes er tiden for provisjonsdashbord kanskje overmoden?

Til slutt

Business Analyze bygges opp med rollebaserte dashbord, som sikrer relevant og riktig innsikt for deg.

Provisjonsdashbord kompletterer din eksisterende Business Analyze løsning. Provisjonsutløsende data kan komme fra CRM systemet, fakturasystemet, kundetilfredshetsmålinger eller andre datakilder, gjerne i kombinasjon.

Interessert? Kontakt oss for å se hvordan dette kan se ut for din virksomhet.

Først publisert 20. juni 2017. 

Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev.

    Når du registrerer deg aksepterer du at dine data blir håndtert i henhold til vår privacy policy.