Innlegg

Business Analyze hjelper NorSiS med å få et sanntids bilde av informasjonssikkerheten

NorSIS (Norsk senter for informasjonssikring) er en del av regjeringens helhetlige satsing på informasjonssikkerhet i Norge.

Både virksomheter og privatpersoner møter digitale trusler på jobb og i hverdagen. Derfor er det viktig at NorSIS til enhver tid har et oppdatert bilde av trusler og trender.

Business Analyze har bistått NorSIS med utvikling av Cybervarsel, en dataanalyse- og visualiseringsløsning som samler data og gir NorSIS et  oversiktsbilde på hendelser og statistikk i sanntid.

«Løsningen gir oss en effektiv og visuell oversikt over situasjonsbilde, hvor en før måtte forholde seg til flere systemer og løsninger», sier Vidar Sandland.

Cybervarsel viser hvor mange sikkerhetssaker som er til behandling, utvikling og trender innen sikkerhet, samt hvilke hjelpemidler og veiledninger som blir brukt.

Data i løsningen kommer inn fra nettsteder som nettvett.no og slettmeg.no med Google Analytics og Live Agent som kilder, og gir løpende oppdateringer på digitale dashbord i Business Analyze.

Løsningen brukes nå internt hos NorSIS, og vil på sikt kunne tilbys norske virksomheter for å informere om trusler og trender.

Cybervarsel dashboard sammenstiler data og et «real time» oversiktsbilde på hendelser og statistikk i NorSIS.

 

 

Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev.

    Når du registrerer deg aksepterer du at dine data blir håndtert i henhold til vår privacy policy.