Hva er visuelle dataanalyser og hvorfor brukes det?

Visuelle analyser av data gjør det enklere å forstå innholdet. Vi bruker bilder eller grafiske fremstillinger av tall for å raskt sortere informasjon og forstå hva den betyr. Bilder blir prosessert 60 000 ganger raskere enn tekst, noe som gjør at visuelle analyser kan hjelpe oss med å lære raskere og huske informasjonen lengre.

 

Components of business analytics

Hvorfor bruke visuelle dataanalyser?

I forretningslivet bruker vi visuelle analyser for å øke forståelsen om verden rundt oss. Dermed kan vi forstå prosesser bedre og gjøre de mere effektive, i tillegg til å forutse og påvirke resultatet basert på tidligere hendelser. På denne måten kan vi se hvor det er et problem som kan korrigeres, eller finne muligheter vi ikke vil gå glipp av.

Tradisjonelt sett har det vært sjefer og mellomledere som har vært drivkraften bak analysearbeidet. Analyse brukes til å forstå driften, foreslå forbedringer og oppnå mål enten det er høyere inntekt, økt produktivitet, kostnadseffektivitet, høyere arbeidsengasjement eller kundelojalitet.

Forskning gjennomført på MIT og IBM viser at de mest lønnsomme bedriftene har dobbelt så stor sannsynlighet for å analysere sine aktiviteter. Det er nødvendig for bedrifter å se hva som skjer nå, hva som mest sannsynlig vil skje videre og hvordan de burde handle for å få et optimalt resultat. Det er 3,5 ganger mer sannsynlig at de mest lønnsømme salgsteamene bruker salgsanalyser kontra de teamene som ikke lykkes. Fra 2015 til 2016 har det vært en økning på 58% i antall som bruker salgsanalyser.

Du har helt sikkert en del nøkkletall du ønsker å følge og spørsmål du ønsker svar på, og dette er et godt utgangspukt for visuelle dataanalyser.

Topp fem fordeler:

 1. Dypere forståelse – enklere for alle i organisasjonen å tilegne seg kunnskap, forstå hva som foregår og hva de kan bidra med for å påvirke resultatet.
 2. Raskere tilgang til kunnskap – beregninger og grafiske fremstillinger er basert på underliggende data. Få oppdateringer i sann tid eller på bestemte tidspunkter.
 3. Økt relevans – gjennom rollebaserte dashbord sikres medarbeiderne tilgang og innsikt til den informasjon som er relevant for dem og deres måloppnåelse
 4. Økt nøyaktighet – når data kommer fra en enkelt kilde, eller blir sammenstilt fra flere kilder, får alle tilgang til den samme og oppdaterte informasjonen. Det eliminerer misforståelser.
 5. Mindre manuell rapportering – det er tidkrevende å samle data og sørge for at rapportene er oppdaterte. I visuelle analyseverktøy blir grafer og diagrammer oppdatert automatisk.

En siste, liten tanke fra ”Big Data” verdenen

Visuelle analyser kan høres avansert ut, og kan være det i noen tilfeller. Dette betyr ikke at det trenger å være komplisert. Bedrifter av alle størrelser kan måle sine KPI’er, gi sine medarbeidere mer kunnskap og gjøre prosessene mer transparente.

Lykke til med dine analyser!

Kilder:

 1. http://blog.wyzowl.com/power-visual-communication-infographic
 2. Winter 2011, MIT Sloan Management Review
 3. Salesforce, State of Sales 2015

  Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev.

  Når du registrerer deg aksepterer du at dine data blir håndtert i henhold til vår privacy policy.