CRM data visualization

Esacon sin nye Business Intelligence-løsning automatiserer oppgaver og gir både bedre arbeidsflyt og økonomistyring

 

Monitor with analytic dashboard

Esacon har nylig implementert Business Analyze sin Business Intelligence-løsning. Løsningen beregner og rapporterer bedriftens nøkkeltall og KPI-er i sanntid, og gir bedriften bedre oversikt over egne prognoser.

Kompleks prosjektstyring og komplekse prognoser

Esacon gir profesjonell bistand til bedrifter som ønsker å søke om offentlig tilskudd. De utarbeider søknaden og støtter kunden gjennom hele søknadsprosessen og rapporteringen, til støtten er utbetalt. Hele prosessen legges inn i CRM-systemet som prosjekter og salgsprosesser, og disse danner grunnlaget for beregningene.

Esacon jobber no cure no pay, og får derfor ikke betalt for arbeidet før kunden får utbetalt støtten – noe som både er langt frem i tid (1-3 år) og usikkert (da kunden får en andel av det de har brukt, og Esacon sin betaling dermed avhenger av at kunden bruker det de estimerer å bruke på prosjektet).

Esacon sine prognoser endrer seg kontinuerlig gjennom kundeforholdet, og det har tidligere vært utfordrende å ha kontroll på resultatene i alle faser av kundeforholdet, og ikke minst å ha oppdatert status i sanntid, sier Maria Solem, administrativ leder i Esacon AS.

Maria Solem, Administrativ leder i Esacon AS

 

– Tidligere gjorde vi prognosene våre på to ulike måter: Gjennom regneark vi manuelt plottet informasjonen inn i, oppdaterte og tall og prosjektstatus løpende underveis i søknadsprosessen. Og senere i salgsprosessen gjennom å eksportere utvalg fra CRM-systemet, og behandle dataene som ble hentet ut med ulike formler,” sier Maria Solem, administrativ leder i Esacon AS.

– Vi har brukt mye tid og krefter på manuelle prosesser, formler og utregninger – og fikk likevel ikke tilfredsstillende prognoser eller informasjon siden beregningen var utdatert idèt noen satte i gang en ny prosess eller en kunde sendte oss oppdaterte tall.

Forenkle beregning og rapportering av KPIer

Den nye  løsningen fra Business Analyze automatiserer databehandlingen, beregner og visualiserer nøkkeltall. På den måten gir Business Analyze Esacon full oversikt over finansielle nøkkeltall i sanntid, i tillegg til bedre prognoser enn tidligere.

Medarbeidere og ledelse får egne dashbord med rapporter som gir en rask og enkel oversikt for prognose og resultater, prosjektstatus, måloppnåelse og provisjon. Tidligere var det kun ledelsen som hadde tilgang på prognosene som ble gjort, mens den enkelte ansatte fikk månedlige oversikt per e-post.

Et stort skritt fremover

– Business Analyze er en stor forbedring fra våre tidligere og tidkrevende regneark-rutiner, det er både mye mer effektivt, mer presist, og i sanntid,” sier Maria.

– Eksempelvis har vi nå både bedre prognoser enn tidligere, fordi vi kan hente tall og gjøre beregningen helt fra et møte med en potensiell kunde blir booket til en utarbeidet søknad er godkjent, i tillegg til at det skjer i sanntid uten manuelt arbeid fra avdelingslederne.

– Når det skjer en utvikling i prosessen mot en kunde eller potensiell kunde, vil prognosen automatisk oppdatere seg i henhold til valgte kriterier. Istedenfor å eksportere data fra CRM-systemet for så å finne relevant data gjennom å sette opp formler, som tidligere var det nærmeste vi kom sanntidsdata, kan vi nå gå rett inn i rapporten i Business Analyze.

Målstyring og oppfølging av de ansatte forenkles når både lederen og den ansatte har innsyn i de samme dataene – og avdelingslederne ser at mange blir mer motivert av å monitorere sin egen budsjettoppnåelse løpende.

– Vi sparer tid, det er mindre risiko for feilberegninger, og vi har kontinuerlig sanntidsdata for alle beregninger og prognoser. Vi er svært fornøyd med Business Analyze, og opplever det som et godt styringsverktøy for både ledelse og ansatte.”

Se også: www.esacon.no

Samarbeidspartner: SuperOffice CRM

Få en gratis demo av Business Analyze

    Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev.

    Når du registrerer deg aksepterer du at dine data blir håndtert i henhold til vår privacy policy.