Business Analyze helps Norwegian Center for Information Security with ‘real-time’ solution for Security Monitoring and Intelligence

NorSIS is an independent organization and partner to the government, businesses and research facilities in the subject of cyber security.

Both businesses, organisations and private citizens can meet digital threats and safety risks on the internet. Because of this, it’s important for NorSIS to have, at every given time, an up-to-date view of threats and developments.

Business Analyze has helped NorSIS with development of Cybervarsel, an analytics and data visualisation solutions which gathers data in one place and presents incidents and statistics in real-time.

More information in Norwegian

“Løsningen gir oss en effektiv og visuell oversikt over situasjonsbilde, hvor en før måtte forholde seg til flere systemer og løsninger», sier Vidar Sandland.

Cybervarsel viser hvor mange sikkerhetssaker som er til behandling, utvikling og trender innen sikkerhet, samt hvilke hjelpemidler og veiledninger som blir brukt.

Data i løsningen kommer inn fra nettsteder som nettvett.no og slettmeg.no med Google Analytics og Live Agent som kilder, og gir løpende oppdateringer på digitale dashbord i Business Analyze.

Løsningen brukes nå internt hos NorSIS, og vil på sikt kunne tilbys norske virksomheter for å informere om trusler og trender.

Cybervarsel dashboard sammenstiler data og et “real time” oversiktsbilde på hendelser og statistikk i NorSIS.

 

 

Sign up for the latest articles, product news and event invites.

    By providing your email you agree to our Privacy Policy.