Her er et udvalg af vigtige nøgletal (KPI-er) og målinger, du kan spore med Business Analyze.

Korrekt måling af præstation og resultat kan hjælpe dig til at forstå:

 • hvilke aktiviteter som giver resultater
 • stærke eller svage punkter i kunderejsen
 • hvor er der flaskehalse eller ledig kapacitet i en processen
 • hvor tilfreds eller effektiv du er, og hvor der er rum til forbedring (f.eks. pointsum, tilfredshedssniveau, engagement osv.)

Begynd med dine vigtigste KPI-er, og byg videre derfra.

Da dine KPIer har ændret sig siden sidste år, eller du måske har nye mål, er det vigtig at du husker at opdatere dem i Business Analyze. Med klare og tydelige mål kan du spore og sammenligne de faktiske resultater med dine mål, og se afvigelse og samtidig holde alle fokuserede.

KPI-er for virksomheden

 • Totale salgsindtægter og volumen (pr. sælger, produkt, kundesegment og konto)
 • Salgsindtægt per kanal eller partner
 • Nysalg kontra mersalg
 • Nettomargin
 • Bruttomargin
 • Faktureret beløb (per periode, konto, partner)
 • Udestående fakturaer
 • Driftsresultat (EBIT / EBITDA)
 • Grader af kapacitetsudnyttelse
 • Produktivitet
 • Antal ansatte
 • Ansattes engagement
 • Kundefrafald (churn) og retention-grad

KPI-er for salg

 • Total salgsindtægt og volumen (per sælger, produkt, kundesegment, konto)
 • Salg per kanal / partner
 • Nysalg kontra mersalg
 • Antal udførte aktiviteter (f.eks. møder, demonstrationer, tilbud sendt)
 • Mål for salgspipeline (krav til leads, konverteringer, antal per trin)
 • Mål for salgshastighed (hitrate, gennemsnitlig salgstid, gennemsnitlig størrelse osv.)
 • Gennemsnitlig rabat

Kundesupport og service

 • Total antal forespørgsler
 • Forespørgsel per type / kategori
 • Håndteringstid per trin
 • Gennemsnitlig lukkerate (antal nye kunder i en givet periode)
 • Mest besøgte websider/supportsider

Kundeoplevelsen

 • Net promoter score (NPS)
 • Kundetilfredshedsundersøgelses-score
 • Kunde feedback  (f.eks. løbende undersøgelsesresultater, scoringer og afvigelse)

Tag de rette valg

Det kan være svært at vælge de rigtige nøgletal eller finde de rigtige mål at spore. Vælger du for mange bliver det hurtigt overvældende, og vælger du for få, kan du gå glip af den information, du behøver, for at forbedre virksomheden.

Vi anbefaler følgende process:

 • Definer et eller to overordnede, målbare mål og hold øje resultaterne i forhold til målet.
 • Spørg dig selv: Hvilke aktiviteter eller processer vigtige for at nå punkt 1? List disse op for hver afdeling. Glem ikke at identificere, hvor processerne overlapper afdelingerne imellem , og hvor overleveringspunkterne er.
 • Udvælg de aktiviteter eller processer, der er vigtigst og synliggør data i dine dashbords.
 • Gør dashbords synlige ved møder og præsentationer for at holde fokus.

Vil du vide mere om bedste praksis, eller ønsker du at opdatere dine KPIer? Så book en KPI workshop på info@businessanalyze.com